Asielzoekers-centrum met link naar de stad

  • Louis Toebosch / master Architectuur / Arnhem

“Mijn eindexamenwerk is een ontwerp voor een asielzoekerscentrum in Venlo. Uitgangspunt is een centrum waarin asielzoekers en bewoners van Venlo wat aan elkaar hebben en elkaar kunnen ontmoeten. De asielzoeker is niet aan het zicht onttrokken, maar prominent aanwezig. Denk aan grote foto’s die helpen om een trauma te verwerken, die ook van buiten af te zien zijn. Of het telefoonnummer van een asielzoeker met de tekst ‘Ik zoek een baan’. Het scala aan gemoedstoestanden van een asielzoeker maakt dat er een structuur komt met een duidelijk optimistisch én een serieuzer gedeelte. Het optimistische gedeelte zweeft boven de stad en maakt oriëntatie op een nieuw leefgebied mogelijk. Dit verblijf is voor de Venlonaar vanuit de omgeving waarneembaar. Een diepe put zorgt voor een grens met de buitenwereld. Een overkraging vanuit de stad maakt contact en uitwisseling mogelijk. Naast het gebied dat boven het maaiveld uittorent, is er ook een gebied dat zich onder het maaiveld bevindt. Dit gebied leent zich goed voor de voorbereiding op een terugkeer. Ook kan in dit gebied gekozen worden voor een vlucht naar de illegaliteit en in het meest navrante geval voor een vlucht naar de dood.”

 

Het eindexamenwerk (officieel uit 2014) van Louis Toebosch is genomineerd voor de Archiprix, bij het ter perse gaan van dit nummer was de winnaar nog niet bekend.

 

De eindexamenexpositie van de master Architectuur is in oktober/november.