Interpersoonlijke relaties

  • Lisa Kammerer / Fine Art / Enschede

“Ik werk voornamelijk met zuiver geometrische vormen die onderling zijn verbonden. De vormen refereren naar het vertrouwde uit het leven van alledag, geabstraheerd tot de essentie, gemaakt van hout. Het materiaal als symbool voor warmte en levendigheid. In eerste opzicht steriel en klinisch in voorkomen, maar ook fragiel en intiem door het persoonlijke dat achter de werken schuilgaat. Mijn sculpturen en installaties onderzoeken interpersoonlijke relaties. Het elementaire wit biedt ruimte voor interpretatie en legt het accent op het concept. Door de interactie aan te gaan met het werk kan het concept worden achterhaald en laat de toeschouwer sporen na. Wit als het menselijke streven naar volmaaktheid, dat onder invloed van de omgeving door bezoedelingen en onvolmaaktheden individueel wordt gevormd.”