JT

  • Juliette Thissen / Fine Art / Arnhem

“Wanneer een vrouw mannelijk gedrag vertoont, ten behoeve van emancipatie, maakt dit de vrouw dan krachtig of is het juist een blijk van zwakte? Bevestigt dit niet de superieure en dominante positie van de man? Via mijn alter ego JT stap ik zelf in de rol van verschillende archetypes van de man om dit fenomeen nader te onderzoeken. Macht, dominantie, status, gender, rolverdeling, schoonheidsidealen en sociale verwachtingen vormen een belangrijk onderdeel van mijn project. Ik ben een proces gestart waarin ik met een personal trainer intensief train om een zo’n gespierd mogelijk lichaam te krijgen om de rol van man volwaardig te kunnen vervullen. Uit de serie foto’s, performances en objecten, die samen één grote installatie zullen gaan vormen, komt hopelijk een interessante conclusie rollen.”

 

Eindexamenexpositie Art & Design in de binnenstad van Arnhem van 1 t/m 5 juli.