My Atomic Body

  • Vivian Hartung / product design / arnhem

“De alg zuivert afvalstromen en neemt radioactieve stoffen op. My Atomic Body gaat over hoe de alg kan worden ingezet als beschermingsmechanisme tegen radioactieve straling. Hoe kunnen we dit multifunctionele organisme, dat ook wel het groene goud wordt genoemd en al veel langer bestaat dan de mensheid, toepassen in producten en processen? De alg is een belangrijk organisme aan het begin van alle voedselketens. Men zegt dat ze multi-inzetbaar zijn, maar nog lang niet alle toepassingen zijn onderzocht.

 

Tijdens mijn stage heb ik geleerd dat wetenschappers en ontwerpers elkaar kunnen inspireren. Om vanuit research te ontwerpen moet je vooral veel vragen kunnen stellen. De producten die ontstaan zijn decor om een verhaal te vertellen en mensen te laten fantaseren over mogelijke werelden.

 

Ik ben geen bioloog, geen wiskundige of natuurkundige. Al zou ik dat graag allemaal willen zijn, in het ontwerpen krijg ik de kans om op al die vlakken kennis op te doen. ‘Research based’ design geeft mij de mogelijkheid om de wereld te ontdekken en te bevragen, en mijn bevindingen te delen met de mensen om mij heen.”

 

Eindexamenexpositie Art & Design in de binnenstad van Arnhem van 1 t/m 5 juli.